Platforma ma za zadania:


 • występować w obronie interesów Członków,
 • współpracować z organami władzy w realizacji przedsięwzięć o istotnym znaczeniu dla regionu i Członków 
 • uczestniczyć w konsultacjach społecznych,
 • opracowywać oraz przedkładać opinie, ekspertyzy i zapytania w sprawach dotyczących środowiska NGO,
 • organizować i prowadzić systemu usług doradczych i konsultingowych,
 • prowadzić szkolenia, seminaria i konferencje w zakresie problematyki gospodarczej oraz prowadzenia działalności gospodarczej,
 • prowadzić system informacji służącej nawiązaniu kontaktów,
 • organizować spotkania oraz inne imprezy klubowe, promocyjne, bankietowe i wystawiennicze,
 • prowadzić działalność promocyjną na rzecz NGO
 • prowadzić działalność o charakterze charytatywnym,
 • umożliwić wymianę doświadczeń wśród członków NGO.

ZARZĄDZANIE STRONĄ

Platforma dla NGO  w Rzeszowie  jest zarządzana przez Fundację na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie

z  siedzibą w II Oddziale

ul. Szarych Szeregów 5
35-114  Rzeszów 

tel.: +48 668 116 330
e-mail: fundacjaparasol@o2.pl

NIP: 813-380-68-93

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Fundacja na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie

z  siedzibą w II Oddziale

ul. Szarych Szeregów 5
35-114  Rzeszów 

tel.: +48 668 116 330
e-mail: fundacjaparasol@o2.pl

NIP: 813-380-68-93

Podanie danych jest dobrowolne.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. d RODO. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pod adresem email: fundacjaparasol@o2.pl lub pisemnie na adres siedziby Fundacj. Odbiorcami danych osobowych będą  podmioty i osoby współpracujące z platformą.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim  Obszarem Gospodarczym oraz do organizacji międzynarodowych.
Administrator nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Informujemy, że używamy plików cookies w celu umożliwienia użytkownikom korzystania z wszystkich funkcjonalności oraz tworzenia anonimowych statystyk serwisu.
Oznacza to, że każdy ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies.

Prosimy także o zapoznanie się z polityką prywatności, która zawiera wszystkie szczegółowe informacje z zakresu przetwarzania danych osobowych.
Zamknięcie komunikatu i/lub dalsze korzystanie z serwisu oznaczać będzie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zgodnie polityką prywatności.

×