Platforma NGO jest odpowiedzą na:

 • potrzeby organizacji pozarządowych w Rzeszowie, które w ramach wspólnych działań pragną połączyć „siły” by jeszcze skuteczniej działać
 • otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie polityki społecznej w 2021 roku pn: „Wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
  o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie”


Została utworzona w ramach zadania pn.: „Informacyjna platforma dla NGO w Rzeszowie” zaproponowanego przez Fundację „PARASOL” w ramach umowy 94/2021/ZD z dnia 17 maja 2021 pomiędzy Gminą Rzeszów – Prezydenta Miasta Rzeszowa, a Fundacją na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych „PARASOL” w Rzeszowie.


Zarys projektu:

 • Platforma została stworzona przez pracowników firmy Horyzont,
 • Platforma jest uzupełniana przez wolontariuszy – praktykantów firmy Horyzont z Rzeszowa,
 • Platformą jest zarządzana przez Fundację „PARASOL”, która jest administratorem strony,
 • Biuro projektu mieści się w oddziale Fundacji „PARASOL” ul. Szarych Szeregów 5 w Rzeszowie,
 • Wykonanie platformy odbywa się w Firmie Horyzont Lwowska 173 w Rzeszowie,
 • Strona jest dostosowana do potrzeb osób dysfunkcyjnych,
 • Udział i publikacje informacji przez inne organizacje na temat swoich działań i realizowanych projektów jest bezpłatny,
 • Pobieranie informacji przez użytkowników platformy jest nieodpłatne,
 • Propozycja realizacji zadania jest w pełni uzasadniona potrzebami Podopiecznych Fundacji „PARASOL”, potrzebami organizacji z którymi fundacja współpracuje i w zaproponowanej formie potrzeby te w stopniu znacznym zaspokaja,
 • Projekt skierowany jest do 10 organizacji, mających siedzibę lub odział w Rzeszowie,
 • Projekt ma celu ułatwić komunikację miedzy organizacjami oraz ułatwić dostęp o informacji bezpośrednio tym podopiecznym organizacji pozarządowych,
 • Projekt też w swej istocie zakłada promocje wolontariatu, integrację różnych środowisk oraz ma na celu ułatwić znalezienie pracy osobom niepełnosprawnym.

WARTOŚĆ DOFINASOWANIA 15 000 ZŁ. CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA 23 069,00 ZŁ

Informujemy, że używamy plików cookies w celu umożliwienia użytkownikom korzystania z wszystkich funkcjonalności oraz tworzenia anonimowych statystyk serwisu.
Oznacza to, że każdy ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies.

Prosimy także o zapoznanie się z polityką prywatności, która zawiera wszystkie szczegółowe informacje z zakresu przetwarzania danych osobowych.
Zamknięcie komunikatu i/lub dalsze korzystanie z serwisu oznaczać będzie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zgodnie polityką prywatności.

×