Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego pn. „Organizacja gry miejskiej „Przygoda z Tatą”” w ramach Programu „Ojcostwo – Przygoda życia”. 

26 kwietnia 2022

udostępnij

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego pn. „Organizacja gry miejskiej „Przygoda z Tatą„” w ramach Programu „Ojcostwo – Przygoda życia”. Celem programu jest budowanie pozytywnego wizerunku ojca i wzmacnianie więzi rodzinnych.

O dofinansowanie projektów w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1–4 ustawy.

Preferowane jest aby podmiot posiadał doświadczenie w organizacji gier miejskich lub wydarzeń w przestrzeni publicznej skierowanych do rodzin, oraz dysponował odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji projektu. Podmiot może potwierdzić posiadanie odpowiedniego doświadczania poprzez dołączenie do oferty portfolio wraz z opisem zrealizowanych wydarzeń, linkami, zdjęciami i rekomendacjami.

Oferent może złożyć więcej niż jedną ofertę w ramach konkursu z zastrzeżeniem, że każda złożona przez podmiot oferta powinna dotyczyć organizacji gry miejskiej w jednym konkretnym mieście właściwym ze względu na siedzibę wojewody. Każda składana oferta musi wyraźnie wskazywać miasto będące siedzibą wojewody, którego dotyczy oferta. Do konkursu nie będą dopuszczane oferty zbiorcze obejmujące organizację gry miejskiej w więcej niż jednym mieście właściwym ze względu na siedzibę wojewody.

Celem gry miejskiej „Przygoda z Tatą” jest kreowanie okazji do wspólnego spędzania czasu oraz budowania poczucia lokalnej tożsamości, co długofalowo przyczyni się do:

–        wzmacniania rodzinnych więzi, w oparciu o szacunek i zaufanie;

–        angażowania ojców z dziećmi, promując przy tym pozytywny wizerunek ojcostwa;

–        budowania świadomości, że troska, zainteresowanie i wsparcie jakie okazuje mężczyzna swojej partnerce najlepiej zrealizuje się w zaangażowanym ojcostwie;

–        zachęcenia rodzin do wspólnego spędzania czasu na poznawaniu lokalnych atrakcji/ ciekawych historycznie miejsc i budowania w ten sposób poczucia lokalnej tożsamości.

Termin, miejsce i grupa docelowa gry miejskiej

–        Termin: 19 czerwca (niedziela), jako zapowiedź zbliżającego się Dnia Ojca (23 czerwca).

–        Czas trwania: Wydarzenie całodniowe, w tym zakładany czas gry – do 3 h.

–        Miejsce: Gra miejska odbędzie się w 16 miastach właściwych ze względu na siedzibę wojewody w Polsce. Dokładne punkty lokalizacji zadań zostaną określone wg. scenariusza, przez Oferenta wyłonionego w ramach konkursu.

–        Szacowana liczba uczestników – 200 – 500 osób w jednym mieście.

–        Zespoły mogą liczyć od 2 do 5 i więcej osób. W skład zespołu wchodzi tata z dzieckiem/dziećmi, kapitanem zespołu jest tata.

–        Uczestnikami będą zespoły z całej Polski, które wcześniej potwierdzą swoje uczestnictwo. Każda zgłaszająca się rodzina będzie tworzyła zespół, którego przewodnikiem będzie tata. Nie ma ograniczeń wiekowych.

Scenariusz gry miejskiej

Scenariusz gry miejskiej powinien składać się z kilku/kilkunastu zadań do wykonania, angażujących cały zespół.

Istotą zadań jest wzmacnianie rodzinnych relacji i budowanie poczucia lokalnej tożsamości. Zadania powinny opierać się na elemencie współpracy oraz zaangażowania całego zespołu ojcowskiego

Dofinansowanie: grant do 100 000 zł.

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów: 1 600 000 zł.  

Termin składania wniosków: do 11 maja 2022 r

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-konkursu-organizacja-gry-miejskiej-przygoda-z-tata-w-ramach-programu-ojcostwo—przygoda-zycia

Informujemy, że używamy plików cookies w celu umożliwienia użytkownikom korzystania z wszystkich funkcjonalności oraz tworzenia anonimowych statystyk serwisu.
Oznacza to, że każdy ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies.

Prosimy także o zapoznanie się z polityką prywatności, która zawiera wszystkie szczegółowe informacje z zakresu przetwarzania danych osobowych.
Zamknięcie komunikatu i/lub dalsze korzystanie z serwisu oznaczać będzie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zgodnie polityką prywatności.

×